Počet žadatelů o adresnou finanční podporu se v Praze 10 zvýšil

Systém pomoci lidem, kteří se dostali vlivem deregulace do nelehké životní situace, v Praze 10 využívá stále více nájemníků. Tuto přímou finanční podporu do konce roku získalo celkem 19 žadatelů, jenž splnili všechny stanovená kritéria. Rozhodlo o tom zastupitelstvo městské části Praha 10. "Oproti prvnímu pololetí loňského roku je to výrazný nárůst. O finanční příspěvek požádalo totiž třikrát více lidí," upřesnil 1. zástupce starosty Bohumil Zoufalík, který zastupitelstvu dokument předkládal.

Koncepce řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu zahrnuje následující tři základní body a to poskytnutí menšího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt, slevu na nájemném a přímou adresnou finanční podporu. "O finanční podporu mohou žádat všichni lidé z Prahy 10, kteří splňují nastavená kritéria bez rozdílu jestli bydlí v městském nebo soukromém nájemním bytě. Z 19 žadatelů byla téměř polovina od soukromých majitelů," vysvětlil Zoufalík.

Ve většině případů jde o osaměle žijící seniory, kteří pobírají i státní příspěvek na bydlení. " Naším záměrem je tímto způsobem seniory a sociální slabší lidi z našeho obvodu finančně podpořit, aby se nedostávali nedokonalostí zákona o jednostranném zvyšování nájemného do neřešitelných situací. Na druhé straně si uvědomujeme, že v oblasti pomoci je třeba tento zákon novelizovat a přiblížit potřebám lidí," doplnil Zoufalík.