Lidé se státem více komunikují elektronicky. Důvodem je změna legislativy

Přístup k údajům z registru vozidel, výpisy z rejstříků, žádost o výměnu končícího řidičského průkazu online. Ministerstvo vnitra zaznamenalo skokový nárůst zájmu občanů o služby eGovernmentu. Důvodem jsou nové služby, ale také schválení legislativy, kdy bude datová schránka od roku 2023 povinná pro všechny podnikající osoby.

Portál občana jako brána k elektronickým službám státu, datové schránky umožňující mj. ověřenou komunikaci se státem zdarma a elektronická Identita občana, tedy online prokázání totožnosti, tyto tři pilíře eGovernmentu se letos zásadně podílejí na masivním nárůstu počtu občanů elektronicky komunikujících se státem. U portálu občana a datovek je nárůst v řádu stovek procent, u Identity občana jde o statisíce nových uživatelů. „Do vývoje eGovernmentu zcela nečekaně zasáhla krize v souvislosti s pandemií Covid-19. On-line způsob komunikace byl ve chvílích epidemie nově objeveným a preferovaným kanálem mnoha skupin občanů, firem a podnikatelů například v rámci Covid programů. Právě v této době, ve které bylo doporučováno maximálně omezit osobní kontakty mezi lidmi a využívat možností elektronické komunikace místo zasílání listovních zásilek a osobních návštěv pošt, úřadů a dalších institucí, se jasně projevily výhody a možnosti využití datových schránek. Za tu dobu se celkový počet zřízených schránek zvýšil z původních 380 tis. až na stávajících 1,555 milionů, měsíční počet odeslaných datových zpráv vzrostl z 1,5 mil. v roce 2009 na nynějších 10 – 11 milionů,“ uvádí Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu. 
 
Portál občana, datovky, Identita občana

Nejjednodušší je začít služby eGovernmentu využívat prostřednictvím Portálu občana dostupného také přes www.gov.cz. V současnosti Portál občana nabízí přístup k více než 400 službám, např. k portálům České správy sociálního zabezpečení, Finanční správy, Úřadu práce, eReceptu, možnosti online kontroly tachometru vozidla nebo požádat o nový řidičský průkaz z důvodu konce platnosti. Jen za deset měsíců loňského roku vzrostl počet uživatelů portálu ze 72 tisíc na více než 250 tisíc, a od začátku letošního roku již za první čtyři měsíce na více než 430 tisíc. Na Portálu občana si lze online zřídit i datovou schránku. Uživatelů datových schránek je v současnosti 1,981 milionu a uživatelé za téměř 13 let fungování odeslali přes 995 milionů zpráv. „Zásadní je nárůst počtu občanů, kteří si datovky zřizují dobrovolně. Aktuálně cca 5 miliónů občanů vlastní identifikační prostředek a díky tomu se jim nabízí jednoduchá cesta, jak začít využívat služby eGovernmentu“ dodává Roman Vrba s tím, že počet uživatelů datových schránek bude i vzhledem k nové legislativě dále růst.
 
Naprosto zásadní je pro zvýšení počtu uživatelů eGovernmentu zmiňovaná elektronická identita, která umožňuje jednoduché online přihlášení např. do Portálu občana či datových schránek. Státních i nestátních elektronických identifikačních prostředků je dnes skoro 9 milionů (jeden člověk může mít více prostředků) a rychlý nárůst přineslo zejména zapojení bank počínaje lednem loňského roku. Na začátku roku 2023 bude povinně zřízena datová schránka každé podnikající fyzické osobě a právnické osobě.