JRD věnovala ohroženým skupinám ochranné pomůcky za 200 000 korun

Společnost JRD, která se specializuje na výstavbu zdravého bydlení, darovala 2 000 respirátorů a 6 000 roušek těm, které koronavirus v Česku ohrožuje nejvíce. Pomoc v celkové hodnotě 200 000 Kč putovala především zdravotníkům, seniorům v domovech důchodců, např. v Michli a Malešicích, nebo městským částem, jež pomůcky následně přerozdělí.

„Na respektu k dobrému zdraví jako k nezbytné podmínce pro spokojený život jsme postavili celou filozofii JRD. I v dnešní těžké době stavíme byty se zdravým vnitřním prostředím. Dobře si ale uvědomujeme, jak neblaze mohou vlivy z vnějšího prostředí zasáhnout zdraví kohokoli z nás. Právě senioři a zdravotníci patří v tomto ohledu k nejohroženějším. Proto chceme v nynější těžké době převzít svůj díl společenské zodpovědnosti a solidarity a vyjádřit těmto ohroženým skupinám svou podporu,“ komentuje Jan Řežáb, majitel JRD.

Pomoc od JRD převzaly např. Domov pro seniory Malešice a Dialyzační středisko Fresenius NephroCare.