Jak matkám samoživitelkám pomoci na trh práce?

Kdo chce, ten si práci najde. A může si dokonce vybírat. Podobné věty zaznívají v souvislosti s rekordně nízkou nezaměstnaností poměrně často. Jenže moderní doba zároveň vyžaduje rychle reagovat a dojet, kam je třeba, být prakticky neustále „online“, okamžitě se zorientovat v moderních trendech – a to bez ohledu na množství stráveného času a denní dobu. Což je pro matky samoživitelky mnohdy neřešitelný úkol.   

Jejich počet přitom neustále stoupá. Neúplných rodin je v České republice skoro 200 tisíc, v devíti z deseti případů se o nezaopatřené děti starají právě matky. A ženy obecně jsou na českém trhu práce dlouhodobě znevýhodňované, berou v průměru přibližně o pětinu méně než muži, což je statistika, v které patříme mezi nejhorší v Evropské unii. Všechny tyto faktory vedou k tomu, že matky samoživitelky jsou podle expertů značně ohrožené chudobou, a dokonce i sociálním vyloučením. 

Co může situaci začít měnit? 

Flexibilní formy zaměstnání

Počet volných pracovních míst roste, zaměstnavatelé hledají všemožné způsoby, jak je obsadit. Jedním ze způsobů je nabídka tzv. flexibilních forem zaměstnání, které zahrnují zkrácené úvazky, nestandardní časové rozložení práce či sdílení pracovního místa více zaměstnanci (job sharing). I ve „flexibilitě“ jsme momentálně jedna z nejhorších zemí Evropské unie, situace by se ovšem pomalu mohla začít zlepšovat. 

„Tlak nízké nezaměstnanosti firmy nutí přizpůsobovat poptávce nejen plat, ale i nároky na organizaci práce a její časovou náročnost. Uvědomují si potenciál žen i mužů na rodičovské dovolené, zaměřují se na slaďování osobního a pracovního života, což je faktor, který zájemci o práci stále častěji ocení,“ říká Zuzana Lincová, ředitelka pracovního portálu Profesia.cz.

Méně pracovních cest

Zatímco pro svobodné a bezdětné bývají služební cesty vítaným zpestřením pracovní rutiny, pro matky samoživitelky představují problém. Mít k dispozici stále někoho na hlídání dětí není samozřejmost, zvlášť když někdy jsou pracovní cesty organizované doslova z hodiny na hodinu. 

Do karet jim však hraje trend poslední doby, české firmy využívají v čím dál větší míře videokonference, které nutnost cestování výrazně omezují. Zaměstnanec tak může pracovat „na dálku“, aniž by ztratil kontakt s kolektivem. „Část služebních cest lze tímto způsobem plnohodnotně nahradit,“ uvádí Andrej Hronec, ředitel společnosti Audiopro, která zastupuje značku Lifesize –  dodavatele pokročilých a uživatelsky jednoduchých řešení videokonferenční komunikace, sdílení dat apod. „Tento trend můžeme potvrdit, dříve využívaly videokonference zejména nadnárodní společnosti, poslední dva tři roky roste zájem i u českých středně velkých i menších firem,“ doplňuje Andrej Hronec.