Český Siemens již rok zaměstnává lidi bez domova

Český Siemens slaví první výročí svého programu na pomoc lidem bez domova Restart@Siemens. Vybraným osobám firma Siemens nabízí zaměstnání, jeden rok hradí náklady na bydlení a současně poskytuje sociální podporu a poradenství. V prvním roce Siemens zaměstnal pět osob bez domova a přijímání dalších vhodných kandidátů pokračuje. Programu Restart@Siemens udělila záštitu ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, jeho partnery jsou neziskové organizace NADĚJE, Charita ČR a Armáda spásy.  

Kde účastníci programu Restart@Siemens pracují?

Účastníci programu Restart@Siemens jsou zaměstnáni ve výrobních závodech společnosti Siemens v Drásově, Mohelnici a Trutnově a také v centru sdílených služeb v Ostravě. Vykonávají různé profese (CNC obráběč, dělník, skladník, účetní) a stali se plnohodnotnými členy svých týmů.
 
Jaké jsou po roce programu Restart@Siemens zkušenosti?

Nástup do stálého zaměstnání a budování nového domova pro tyto lidi představuje velkou zátěž, kterou nemohou zvládnout sami. Potřebují stálou podporu a poradenství v mnoha praktických záležitostech, povzbuzení a empatii. Většina z nich musí vyřešit své finanční závazky z minulosti, a je proto potřeba poskytnout jim pomoc jak při vyřizování administrativy, tak při jednání s úřady a věřiteli. Návrat do běžného života přináší i další výzvy - třeba jak naložit s volným časem.
 
Co přinesl rok programu Restart@Siemens jeho účastníkům?

Pět osob bez domova získalo zaměstnání, bydlení a plnou podporu. Za pomoci odborných dobrovolníků byla vyřešena dluhová past jednoho z účastníků programu, na řešení dalších se pracuje. Do pomoci novým kolegům se zapojily desítky dobrovolníků, řada zaměstnanců poskytla materiální podporu.
Siemens získal první místo v soutěži Top Odpovědná firma za sociálně prospěšný projekt.
 
Jak bude program Restart@Siemens pokračovat?

Pokračování programu bude probíhat ve dvou úrovních:
- pracovní místa jsou k dispozici pro další vhodné kandidáty programu Restart@Siemens, podmínky se nemění;
- na základě získaných zkušeností, které ukázaly, že podpora po dobu jednoho roku k úplnému návratu do běžného života nemusí být dostatečná, bude Siemens hledat další formy pomoci odpovídající individuálním potřebám účastníků programu.
 
O programu

Restart@Siemens dává lidem bez domova, kteří mají odhodlání, motivaci a sílu, příležitost začít znovu.  Kromě roční pracovní smlouvy, která může být prodloužena, firma Siemens jeden rok hradí účastníkům programu náklady na ubytování a také jim poskytuje stejné benefity, jako ostatním zaměstnancům v daných lokalitách.
Ve spolupráci s partnerskými neziskovými organizacemi Siemens vybírá jednotlivce, kteří mají předpoklady vrátit se do běžného života. Těm v souladu s jejich schopnostmi, znalostmi a zkušenostmi nabízí odpovídající pracovní místa ve výrobních závodech a prodejních jednotkách a roční pracovní smlouvu. Pokud se jednotlivci vybraní do programu osvědčí, mohou v práci pro Siemens pokračovat.  Armáda spásy, Charita ČR a NADĚJE doporučují do programu vhodné kandidáty, kterým pak po dobu jednoho roku poskytují sociální poradenství. S integrací do místních komunit účastníkům programu pomáhají podpůrné skupiny dobrovolníků z řad zaměstnanců společnosti Siemens.
 
Řekli o programu:

Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, generální ředitel Siemens ČR

„Komplexní, individuální a dlouhodobá pomoc lidem bez domova má smysl, neboť je to jediná cesta, jak je navrátit zpět do běžného života. Lidé bez domova mají vůli a motivaci svou těžkou životní situaci změnit, ale bez dlouhodobé finanční, poradenské a sociální pomoci nemají šanci uspět.“
 „Všichni se umíme radovat z vlastního úspěchu, ale program Restart@Siemens nám dává možnost radovat se z každodenních pokroků těch, kdo již sami ve vlastní úspěch ztráceli naději. A to je odměna, kterou nelze vyčíslit.“
 
Mgr. Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí

„Na projektu Restart@Siemens je vidět, že když se chce, tak to zkrátka jde. Tedy nejen to, že spolupráce soukromé a veřejné sféry může fungovat a v tomto konkrétním případě pomáhat, ale hlavně to, že i když se někdo ocitne v krizové životní situaci, dostane šanci a rozhodne se ji využít, může to s pomocí ostatních opravdu dokázat.“
 
Mgr. Jan Vaněček, ústřední ředitel NADĚJE

„Program Restart@Siemens se osvědčil a je úspěšný. Cílená pomoc konkrétním osobám v oblasti zaměstnání a bydlení je nejlepší cestou k integraci znevýhodněných osob zpět do společnosti. Lze si jen přát více obdobných komplexních projektů zaměřených na podporu potřebným lidem.“

http://www.nadeje.cz/