Bezplatné připojení pro Prahu 10

Internet je fenomén dnešní doby, bez kterého si většina lidí nedokáže svůj běžný život představit. Internet je nástroj, který zjednodušuje jak náš pracovní, tak osobní život. Slouží k poskytování nejrůznějších informací, komunikaci, zábavě a v neposlední řadě také ke vzdělávání.

Internet je fenomén dnešní doby, bez kterého si většina lidí nedokáže svůj běžný život představit. Internet je nástroj, který zjednodušuje jak náš pracovní, tak osobní život. Slouží k poskytování nejrůznějších informací, komunikaci, zábavě a v neposlední řadě také ke vzdělávání. Z tohoto důvodu se zastupitelstvo Prahy 10 rozhodlo svým občanům poskytovat bezplatné, bezdrátové připojení k Internetu. Praha 10 se tak připojila k dalším pražským obvodům, které tuto službu úspěšně provozují a poskytují.

Zavedením této služby by se postupně měly rozšířit počítačové znalosti a dovednosti mezi všemi věkovými kategoriemi. Občan využívající tuto službu má neomezený přístup k běžným informacím, možnost internetové komunikace a vzdělávání. Na oblast vzdělání je kladen zvláštní důraz a stává se hlavním pilířem tohoto projektu.

Internet by tudíž měli v prvé řadě využívat základní i mateřské školy. Jak v době vyučovací, tak dále ve svém volném čase žáků.

Praktická stránka projektu a jeho technické provedení je následující. Na jednotlivé budovy, zvláště škol, budou umístěny vysílače wifi signálu. Běžný uživatel, který chce služby bezdrátového připojení využívat, musí učinit následující kroky:

Změřit, jak silný signál je v místě, kde chce Internet využívat
Pořídit si odpovídající Wifi zařízení + provést jeho instalaci
Naladit přijímač na příslušný vysílač
Přihlásit se
Potvrdit registraci

Po těchto krocích může Internet využívat prakticky kdokoliv. Jak můžeme vidět, získání připojení není nijak složité a měl by jej zvládnout běžný uživatel. Při jakýkoliv potíží je možné se informovat na internetových stránkách či zřízené infolince.
Věříme, že zprostředkováním bezplatného připojení umožníme občanům Prahy 10 pohodlnější přístup k informacím a ulehčení kontaktu s úřady.