Americká vojenská základna v ZŠ Eden

Během prvního květnového pondělí se na naší škole uskutečnila velmi povedená akce, která našim žákům a žákyním názorně prohloubila znalosti o období druhé světové války. Na pozemku zahrady školy vybudovali členové občanského sdružení v uniformách amerických vojáků základnu, která měla za úkol přiblížit žákům ZŠ Eden téma 2. světové války.

Hodinovým programem prošly postupně všechny třídy naší školy. Žáci a žákyně se vždy na zahradě rozdělili na skupiny a „američtí vojáci“ je seznámili s vojenskými zbraněmi a s vojenským zdravotním stanem - vojenskou nemocnicí na frontě. Žáci si mohli prohlédnout zbraně, které se používaly za druhé světové války: různé druhy samopalů, pistolí, brokovnic, nechyběly ani nože či bajonety. Vystaven byl i vojenský džíp a vybudované kulometné hnízdo pro vojáky, kteří čekali v zákopu na boj s nepřítelem. Vojenská nemocnice byla vybavena různými předměty, které tehdy zdravotníci používali na frontě. Nechyběla zde ani sestřička s dobovým psacím strojem. Žáci byli podrobně informováni o všem, co se týkalo zbraní, léků, nemocnice či lékařů za druhé světové války, členové pořádajícího občanského sdružení trpělivě odpovídali na všechny otázky.
   
Na závěr byli žáci pozváni do stanu na počítačovou animaci druhé světové války. Zde byl opět „voják“, který skvěle připravenou počítačovou animací doprovázel výkladem. Děti si mohly na mapě Evropy udělat představu o tom, jakým způsobem vedl Hitler válku proti většině států Evropy, kde se uskutečnily strategické bitvy či kam se až dostali němečtí vojáci. A naopak jakým způsobem pak postupovali spojenci  v čele se sovětskými, americkými či britskými vojenskými jednotkami proti nacistické armádě. Když se mapa Evropy začala měnit v neprospěch hitlerovských vojsk, ozývaly se z vojenského stanu radostné výkřiky žáků: „Hurá!“
   
Myslím si, že celá akce byla skvěle připravena, dětem zcela jednoznačně prohloubila znalosti o druhé světové válce a zaujala naše žáky natolik, aby chtěli získávat o tomto historicky důležitém období další vědomosti.