Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím
Právě se nacházíte:

Firma Still

29. 05 2010 | STILL nabízí čelní, boční a čtyřcestné vysokozdvižné vozíky, ručně vedené vozíky, vozíky pro obsluhu regálů, regálové systémy, pronájem a prodej použité manipulační techniky, servisní služby, různé druhy financování, softwarová řešení a další systémová řešení pro intralogistiku..

STILL - je předním poskytovatelem inteligentního řízení intralogistiky
STILL nabízí čelní, boční a čtyřcestné vysokozdvižné vozíky, ručně vedené vozíky, vozíky pro obsluhu regálů, regálové systémy, pronájem a prodej použité manipulační techniky, servisní služby, různé druhy financování, softwarová řešení a další systémová řešení pro intralogistiku..

Z toho, co zahájil zakladatel firmy Hans Still v roce 1920 velmi kreativně, s podnikatelským duchem a vysoce kvalitně, se vyvinul jeden z nejinovativnějších kompletních výrobců vysokozdvižných vozíků, plošinových vozíků, tahačů a moderní skladové techniky i perspektivních služeb.
Dnes se jen v Evropě podílí více než 6.000 kvalifikovaných pracovníků z výzkumu a vývoje, výroby, odbytu a servisu na plnění požadavků zákazníků na celém světě.

Klíčem úspěchu podniku jsou velmi efektivní výrobky, které sahají od kompletních řešení pro velké a malé podniky z různých oborů až po počítačové logistické programy pro efektivní management skladu a toku materiálu.

Pracovníci společnosti STILL se shodli na následujících šesti zásadách, které jsou základem úspěšné práce, každodenního setkávání a starostlivé péče o zákazníky, nápady a zdroje.
Jsme zde pro naše zákazníky. Ti motivují naše myšlení a jednání.
Nabízíme pokroková, kompletní řešení vynikající kvality. Podporujeme své zákazníky při zvyšování jejich konkurenceschopnosti.
Naší silnou stránkou je společný výkon. Základem jsou schopnosti a aktivní přístup všech pracovníků.
Při využívání technického pokroku dbáme na životní prostředí.
Všude na světě, kde působíme, respektujeme společenské a kulturní normy.
Chceme být výhrou pro všechny, kteří jsou s námi spojeni. 

JSME ZDE PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY. TI MOTIVUJÍ NAŠE MYŠLENÍ A JEDNÁNÍ.
Zákazníci v nás mají spolehlivého partnera. Náš úkol spočívá v tom, abychom konstruktivně pomáhali úspěchu našich zákazníků. Jen tak si můžeme trvale zajistit svůj vlastní úspěch. Centrem našeho snažení je spokojenost zákazníků.
Všechny potřeby a přání zákazníků jsou proto hlavním motivem našeho chování - jsou pro každou pracovnici a každého pracovníka úkolem i motivací zároveň. Chceme si každý den znovu a znovu zasloužit důvěru našich zákazníků.

NABÍZÍME POKROKOVÁ, KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ VYNIKAJÍCÍ KVALITY. PODPORUJEME SVÉ ZÁKAZNÍKY PŘI ZVYŠOVÁNÍ JEJICH KONKURENCESCHOPNOSTI.
Používáme své schopnosti a sílu inovovat k tomu, abychom vyvíjeli výrobky a služby, ze kterých profitují naši zákazníci. Abychom mohli i v budoucnosti nabízet řešení s vysokou hospodárností, budeme se stále rozvíjet.
Snažíme se, abychom měli ohledně technologií vedoucí místo na trhu. Tam, kde jsme to již dokázali, chceme si toto místo zajistit a dále jej rozvíjet. V popředí je kvalita, životnost a komfortní obsluha.

NAŠÍ SILNOU STRÁNKOU JE SPOLEČNÝ VÝKON. ZÁKLADEM JSOU SCHOPNOSTI A AKTIVNÍ PŘÍSTUP VŠECH PRACOVNÍKŮ.
Partnerský přístup, který je základem našeho chování k zákazníkům, ovlivňuje také interní spolupráci v podniku. Partnerství pro nás znamená to, že společně přebíráme odpovědnost za definované cíle a řídíme se přitom schopnostmi konkrétního partnera.
Tato forma společného působení je možná proto, že k sobě chováme navzájem důvěru. To vytváří atmosféru vzájemnosti, ve které se vysoce cení nasazení pro ostatní i individuální výkon jednotlivce. Proto považujeme podporu kreativity, schopností a vůle podávat výkon našich pracovníků jako posílení našeho společenství.

PŘI VYUŽÍVÁNÍ TECHNICKÉHO POKROKU DBÁME NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Životní prostředí je základem pro život budoucích generací. S tímto vědomím je pro nás samozřejmé zacházet zodpovědně s přírodními zdroji. Projevuje se to v používání recyklovatelných materiálů, v šetrných výrobních postupech, energeticky úsporných výrobcích a ekologických pracovištích.
Tam, kde může technický pokrok přispět k tomu, aby zachoval životní prostředí a snížil jeho zatížení, tam ho využíváme a podílíme se na jeho vývoji.

VŠUDE NA SVĚTĚ, KDE PŮSOBÍME, RESPEKTUJEME SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ NORMY.
Jako globálně působící podnik jsme hostem v mnoha zemích. Vztah k našim hostitelům se vyznačuje respektem k typickým zvykům a obyčejům, normám a zákonům, náboženstvím a konfesím.
Podporujeme vzájemné porozumění tím, že povzbuzujeme domácí i zahraniční pracovníky k tomu, aby sbírali zkušenosti v jiných kulturách.

CHCEME BÝT VÝHROU PRO VŠECHNY, KTEŘÍ JSOU S NÁMI SPOJENI.
Ve vztahu k ostatním se chováme jako sebevědomý partner. Naše silné stránky a schopnosti používáme konstruktivně, zaměřujeme se na řešení problémů a kooperaci.
Jsme přesvědčeni o tom, že spolehlivost a partnerské vztahy se vyplatí - pro naše zákazníky, pracovníky, dodavatele a podílníky.
www.still.cz
 

Diskuse

Speciály

Naše magazíny

Novinky ze světa bydlení, aut, techniky ...

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO